Adres : Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. Mektep Sok. No:1 Dükkan B Yakacık / Kartal / İSTANBUL
Tel : 0216 452 78 68 - Pbx
Fax : 0216 309 92 58
Email : info@ilkimsan.com